• BIST 1.112
  • Altın 475,363
  • Dolar 7,5493
  • Euro 8,9508
  • Lefkoşa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Mağusa 36 °C
  • İskele 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • Lefke 34 °C

Polis'ten münhal duyurusu

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU
Polis'ten münhal duyurusu

Polis Genel Müdürlüğü münhal duyurusu yaptı.

Duyuru şöyle:

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU

1. Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrolarında münhalı bulunan;
A.) IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
(Elektrik Elektronik Teknisyeni) kadrosuna, Beş (5) Erkek,
B.) III. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
(Bilgisayar Sistem Yöneticisi) kadrosuna, Bir (1) kişi,
C.) II. Derece Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
(Elektrik Elektronik Mühendisi) kadrosuna, Bir (1) Erkek,
D.) III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı 
(Analist Programcı) kadrosuna, İki (2) kişi,

Yukarıdaki münhal kadrolarına uygun çalıştırılacak müracaatçılardan 12, 13, 14 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatlerinde başvuru kabul edilecektir.

2. Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanların başvurularını, Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şube Amirliğine, yukarıda belirtilen tarihler arasında şahsen başvuru formlarını doldurarak, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

3. A.) Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Teknisyeni) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.

KADRO ADI : Elektirik Elektronik Teknisyeni
HİZMET SINIFI : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : IV (İlk Atanma Yeri)
: 9
MÜNHAL KADRO SAYISI : 5
KADRO BAREMİ : Barem 5’in (2)’inci Kademesi

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Amirinin verdiği yönerge uyarınca Elektrik Elektronik konularında, bakım, onarım faaliyetlerini yürütür, çizim ve ölçüm işlerini yapar; 
(2) Bulunduğu şubenin ihtiyaçlarını saptayıp amirine zamanında bildirir, amirine her konuda yardımcı olur; 
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;
(4) Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapar; 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Bir teknik ortaöğretim kurumunun Elektrik Elektronik bölümlerinden birinden 
mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik 
ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 
(2) Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile 
müsbet ve güvenilir olmak. 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
B.) Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Sistem Yöneticisi) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.

KADRO ADI : Bilgisayar Sistem Yöneticisi
HİZMET SINIFI : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : III (İlk Atanma Yeri)
: 3
MÜNHAL KADRO SAYISI : 1
KADRO BAREMİ : Barem 6’nın (1)’inci Kademesi

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazar;
(2) Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak 
bilgisayar programlarını yazar , test eder ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını 
sağlar;
(3) Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapar;
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Orta öğretim üstü en az iki yıllık bir teknik okulun bilgisayar bölümünden mezun 
olmak;
(2) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(3) Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak; 
(4) Mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
C.) Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Mühendisi) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.
KADRO ADI : Elektirk Elektronik Mühendisi
HİZMET SINIFI : Mühedisilik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : II (İlk Atanma Yeri)
: 3
MÜNHAL KADRO SAYISI : 1
KADRO BAREMİ : Barem 10’un (1)’inci Kademesi
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bilgisayar, telli ve telsiz haberleşme sistemlerinin genel inkişaf, planlama, kurma 
ve idame ettirme işleriyle, elektronik komutalı cihaz ve makineleri işler durumda 
bulundurur ve en üstün verimlilik düzeyinde çalışmasını sağlar; 
(2) Bilgisayar ve telli ve telsiz haberleşme cihazlarının genel bakımını yapar; 
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; 
(4) Emrindeki personelin verimli çalışmasını sağlar ve personelini eğitir; 
(5) Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri
haricinde de görev yapar. 
II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Elektrik veya Elektronik sahasında bir fakülte veya dengi yüksek okul mezunu olmak ve Mühendislik diploması sahibi olmak;
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak; 
(3) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(4) Dürüst iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile 
müsbet ve güvenilir olmak;
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
D.) Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.
KADRO ADI : Analist Programcı
HİZMET SINIFI : Planlama Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : III (İlk Atanma Yeri)
: 4
MÜNHAL KADRO SAYISI : 2
KADRO BAREMİ : Barem 9’un (3)’üncü Kademesi
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazar; 
(2) Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak 
bilgisayar programlarını yazar, test eder ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını 
sağlar; 
(3) Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapar; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
(6) Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde 
de görev yapar.
II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Bir Üniversite veya yüksek okulun Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi İşleme yakın 
bölümlerinden (Matematik, Elektronik Bilgi İşlem, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği gibi) birini bitirmiş olmak ve en az üç yüksek düzeyli bilgisayar 
programlama lisanı bilmek; 
(2) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
GENEL KOŞULLAR :
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
2) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; (16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla)
3) Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak,
4) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
5) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.
6) Erkekler için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.(16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla)
7) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak,

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,
2) Doğum Kayıt Belgesi aslı,
3) Mezun olduğu okul diploması veya Eğitim Bakanlığından onaylanmış fotokopisi,
4) Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için),
5) 4x6 cm boyutunda iki adet yeni çekilmiş fotoğraf,
6) Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İlçelerden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi, Ancak başvuru tarihinden önce herhangi bir süre KKTC dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri Sabıka Kayıt Belgesini de eklerler, 
(a) Hizmet şemasında yabancı dil aranması halinde, aranan yabancı dil için puan verilmez.
Ancak, bildiği ilave her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak 
şartıyla) 10 (on) puan verilir.
(b) Hizmet şemasında yabancı dil aranmaması halinde bildiği her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak şartıyla) 10 (on) puan verilir.
(c) Yabancı dil bildiğini Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla 
uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça 
düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavından “A” düzeyinde alacağı bir belge ile 
kanıtlamalı.

YAPILACAK SINAVLAR
1) Bilgisayar Sistem Yöneticisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi ile Analist Programcısı Yeterlik ve Yabancı Dil ( İngilizce) Sınavı (Ortalama Geçer Puan 60 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri: 24 Kasım 2018 - Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır)
(Aşağıda belirtilen sınav konularından girecekleri Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (almış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır. (Elektrik Elektronik Teknisyeni hariç)
2) Elektrik Elektronik Teknisyeni Yeterlik Sınavı (Geçer Puan 60 ve üzeridir).

Yeterlik Sınav Konuları: 
1- Anayasa
2- Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası
3- Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü
4- Genel Kültür 
2) Yarışma Sınavı. (Yazılı ve Uygulamalı): (Geçer Puan 50 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri : 03 Aralık 2018 – Lefkoşa)
a.) Elektrik Elektronik Teknisyeni (Teknisyen Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Yazılı ve Uygulamalıdır.
b.) Bilgisayar Sistem Yöneticisi (Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Yazılıdır.
c.) Elektrik Elektronik Mühendisi (Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Yazılı ve Uygulamalıdır.
d.) Analist Programcısı (Planlama Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Yazılıdır.
NOT: Yarışma Sınav Yazılı ve Uygulamalı konuları Müracaat Kabul Formunda belirtilmiş olup müracaat sırasında verilecektir.
3) Yarışma Sınavı (Sözlü). (Geçer Puan 60 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri: 10 Aralık 2018 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.)
NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SPOR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2020 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 876 99 76