• BIST 1.377
  • Altın 460,943
  • Dolar 8,0884
  • Euro 9,7271
  • Lefkoşa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • İskele 23 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • Lefke 25 °C

Hükümet programı okundu

Hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş...
Hükümet programı okundu

yorgancıoğlu kürsüdeHükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş tarafından okundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP/BG-DP/UG Koalisyon Hükümeti’nin programını okuyan Yorgancıoğlu, diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81’inci ve 162’nci maddeleriyle ilgili değişikliklerin hükümet tarafından Haziran 2014’te referanduma sunulacağı bilgisini verdi.

KKTC’de 28 Temmuz erken genel seçiminin ardından 30 Ağustos’ta kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG-DP-UG) Koalisyon Hükümeti, “temel vizyonunu sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmak” olarak belirledi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmaların derhal başlatılacağını dile getirerek, Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişikliklerin Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürüleceğini söyledi.

Programın okumaya saat 10.20’de başlayan Yorgancoğlu, saat 11.30’da okumayı Denktaş’a devretti.

denktaş kürsüdeKÖKLÜ REFORMLARLA...

Başbakan Yorgancıoğlu, ülkedeki siyasi demokratik ekonomik ve sosyal sıkıntıların köklü reformlarla aşılabileceğini kaydederek, “Gerek iki toplumlu iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü öngören müzakereleri destekleyen yaklaşıma bağlı olarak Kıbrıslı Rumlarla, gerek Avrupa Birliği ile gerekse de Türkiye ve tüm diğer ülkelerle ilişkilerimizde yapıcı, sorunları derinleştiren değil eşitlik ve saygı çerçevesinde sağlıklı ilişkiler kurulmasını gözeten bir yaklaşım halkımızın öncelikli tercihi olmuştur” diye konuştu.

TEMEL VİZYON: SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI

Hükümetin temel vizyonunun, sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmak olduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, “Hükümetimiz, nüfus, sosyal kimlik ve çevrenin korunarak niteliklerinin gelişmesine katkı sağlayıp toplumsal varlığı geliştiren; toplumda farklı kimlik ve yaşam tarzlarına saygı duyan bir anlayışla görev yürütecektir” dedi.

“Sosyal devlet anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle, vatandaşlar arasında gelir uçurumunu yaratmayacak uygulamalarla, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü temellerinde, yerelde özne olup küresel düzeyde etkin olmayı başarmak adına toplumsal kaynaklarımızın yaşamın her alanında etkin ve verimli kullanımı konusunda düzenleyici ve denetleyici olacak bir devlet yönetimini hedeflemekteyiz” şeklinde konuşan Yorgancıoğlu, kamu hizmetlerinin halka verimlilik ve üretkenlik temelinde sunulmasını öngören, üst seviyede katma değer yaratacak biçimde istihdam yapısını geliştiren, cari harcamaların azami düzeyde yerel kaynaklarla karşılanacağı, ekonomik ve sosyal yaşam programlarını gerçekleştiren bir kamu yönetimini hayata geçireceklerini kaydetti.

Başbakan Yorgancıoğlu, oluşturacakları sürdürülebilir nitelikli toplumsal yapı sayesinde ekonomide rekabete açık  girişimciliğin önemli rol oynamasını, çalışma yaşamında iş güvencesi ve sendikal haklar dâhil tüm alanlarda ileri yaşam kalitesine ulaşılmasını öngördüklerini ifade etti.

Yorgancıoğlu şöyle devam etti:

“Böylesi güçlü bir yapının aynı zamanda Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ve barışa hizmet edeceğine inanmaktayız.

Bu toplumsal vizyon için çalışırken, sürdürülebilirlik, adalet, rekabetçilik, insan merkezlilik, ekolojik duyarlılık, eşitlikçilik ve özgürlükçülük yedi temel ilkemiz olacaktır”.

KISA VADELİ HEDEFLER…

Yorgancıoğlu hükümetin demokrasi ve hukuk düzeni bağlamında kısa vadede hayata geçirmeyi planladıkları ilke ve hedefleri şöyle açıkladı:

“Anayasa’nın 1’inci maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri hakiki anlamıyla hayata geçirilecek ve uygulanacaktır.

Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi hükümetimizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmektedir.

Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.

TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktır.

Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.

Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.

Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır”

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAK… REFERANDUMA GİDİLECEK

Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmaların derhal başlatılacağını dile getiren Yorgancıoğlu,  bu sürecin katılımcı bir anlayışla sürdürüleceğini dile getirdi.

Yorgancıoğlu, Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişikliklerin Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürüleceği bilgisini verdi.

Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81’inci ve 162’nci maddeleriyle ilgili değişikliklerin hükümet tarafından Haziran 2014’te referanduma sunulacağı bilgisini veren Yorgancıoğlu, Anayasa’da değişiklik yapılacak konuları şöyle sıraladı:

“Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.

Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.

Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.

Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.

Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.

Memurların siyaset yasağının kaldırılması.

Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.

Geçici 10. maddenin kaldırılması”

“MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ 6 AY İÇİNDE DEĞİŞECEK”

Başbakan Yorgancıoğlu diğer kısa vadeli hedefleri şöyle sıraladı:

“Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.

Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.

Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.

Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.

Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.

İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.

Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.

Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.

Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.

İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.

BİLİŞİM SUÇLARINI DÜZENLEYEN YASA HAZIRLANACAK

Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.

İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir.

Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktır.”

Diğer Haberler
SPOR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2020 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 876 99 76