• BIST 94.541
 • Altın 194,542
 • Dolar 4,7355
 • Euro 5,5009
 • Lefkoşa 21 °C
 • Girne 22 °C
 • Mağusa 24 °C
 • İskele 24 °C
 • Güzelyurt 20 °C
 • Lefke 21 °C

Bütçe açığı nasıl karşılanacak? Mungan açıkladı!

Bütçe açığı nasıl karşılanacak? Mungan açıkladı!
Maliye Bakanı Zeren Mungan, 2014 bütçesinde öngörülen 356 milyon 200 bin TL’lik bütçe açığını, iç kaynaklarla karşılamayı hedeflediklerini söyleyerek,...

Maliye Bakanı Zeren Mungan, 2014 bütçesinde öngörülen 356 milyon 200 bin TL’lik bütçe açığını, iç kaynaklarla karşılamayı hedeflediklerini söyleyerek, bu öngörüde, yeni yükler getirecek vergi ve fon bulunmadığının altını çizdi.

Mungan, 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde yaptığı sunuş konuşmasında, yeni bütçede istihdamın bir araç olarak kullanılmasının önünü tıkadıklarını dile getirerek, 2014 yılında hükümetin yapabileceği istihdam sayısının 360 kişi ile sınırlandırıldığını yineledi.

Zeren Mungan, devlet bütçesinden 2014 yılında Sosyal Sigortalara aktarılacak toplam ödeneğin 326.4 milyon TL olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Zeren Mungan, bütçe giderleri içinde en büyük payın, 1 milyar 229,9 milyon TL ile personel harcamalarına ait olduğu bilgisini verdi.

Bütçenin giderleri ile finansmanı arasındaki 356.2 milyon TL’lik açığın iç kaynaklar ile karşılanacağını dile getiren Mungan, 150 milyon TL faiz ödemesinin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası uyarınca yapılabilecek borçlanma oranında kullanılmasının ve doğacak açığın yıl içerisinde gelir artışı ve/veya tasarruf ile karşılanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını söyleyen Mungan, 2014 yılında eğitime ayrılan kaynağın yüzde 12.11 oranında artırılarak 515.6 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Bütçeden ikinci büyük payın çalışma ve sosyal güvenliğe ayrıldığını söyleyen Mungan, 2014 yılında çalışma ve sosyal güvenliğe ayrılan kaynağın yüzde 7.11 oranında artarak 423 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

Bütçeden üçüncü büyük payın sağlığa ayrıldığını dile getiren Zeren Mungan, 2014 yılında sağlığa ayrılan  kaynağın yüzde 12.70 oranında artışla 250.7 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi. Mungan bu rakamın, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 6.6’sına karşılık geldiğini belirtti.

BÜTÇE TASARRUFU TEMEL İLKE

Mungan, bütçenin, ülkenin imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda orta vadeli hedeflere yaklaşabilmek amacıyla bütçe disiplini ve cari harcamalarda bütçe tasarrufunu temel ilke edinerek hazırlandığını belirtti.

Bütçe tasarılarının, üzerinde en fazla konuşulan, tartışılan görüşmelerin yapıldığı toplantılar olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde gerçekleştirildiğini ifade eden Mungan, sürdürülecek yoğun ve özverili çalışmalar sırasında gerçekleştirilecek tüm değerlendirme, eleştiri ve katkılardan yararlanmak istediklerini dile getirdi.

2014 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken ve hedefler konulurken; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışları, büyüme hızı ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığı bilgisini veren Mungan, bütçenin 3 milyar 418 milyon 707 bin Türk Lirası Gelir, 3 milyar 774 milyon 945 bin Türk Lirası Gider ve 356 milyon 200 bin Türk Lirası Bütçe açığı ile Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını ifade etti.

BÜTÇE AÇIĞI İÇ KAYNAKLARLA KARŞILANACAK

Öngörülen bütçe açığının iç kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini belirten Mungan, bu öngörüde, yeni yükler getirecek vergi ve fon bulunmadığının altını çizdi.

Mungan şöyle devam etti:

“Bu açığın bizlere önemli görevler yüklediğinin bilincindeyiz. Öncelikli olarak gelirlerimizde ciddi bir performans gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede de Hükümet programımızın temel unsurlarından biri olan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve ülkede adaletli bir vergi yapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır”

“Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’’nın Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak sorumlu kurum, kuruluş ile koordinatör kurum ve kuruluşlarca üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların takvimlendirildiğini hatırlatan Mungan, dolaylı vergilerden çok dolaysız vergiler, yani gelir ve kurumlar vergisi ve bununla birlikte dolaylı olmakla birlikte önemli bir vergi ayağı olan KDV gelirlerinin temini hususunda ciddi performans gösterme ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

İSTİHDAMIN ARAÇ OLARAK KULLANILMASININ ÖNÜ TIKANDI

İstihdamların bir araç olarak kullanılmasının önü tıkanarak, 2014 yılında hükümetin yapabileceği istihdam sayısının 360 kişi ile sınırlandırıldığını dile getiren Mungan, 75’i öğretmen, geriye kalan 285 kişinin ise geçici olarak değil ihtiyaçlar doğrultusunda kadrolu olarak istihdam edileceğini söyledi.

Mungan, 2014 Mali Yılı Bütçesinde istihdam yapılacak münhal kadrolarla ilgili ödenek öngörüldüğünü de ekledi.

2014’TE YÜZDE 4 BÜYÜME

Dünya ekonomisinin son bir yılda gösterdiği performanstan bahseden Mungan, 2008 yılında ortaya çıkan ve bütün dünya ülkeleri yanında KKTC’yi de etkisi altına alan küresel ekonomik krizin etkilerinin KKTC ekonomisinde 2009 yılında yüzde 5.5 daralma ile kendini gösterdiğini kaydetti.

KKTC ekonomisinin 2010 yılında yüzde 3.7 büyüdüğünü; 2011 yılında yüzde 3.6, 2012 yılında yüzde 2.8 ve 2013 yılında ise yüzde 2.2 büyüme olacağının tahmin edildiğini ekledi.

Mungan ekonomideki gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Devlet Planlama Örgütü verilerine göre; 2014-2016 Program döneminde ise büyüme rakamları, 2014 yılı için yüzde 4.0, 2015 yılı için yüzde 3.8 ve 2016 yılı için ise yüzde 3.7 olarak tahmin edilmektedir. Bu bağlamda 2014-2016 Program döneminde ortalama yüzde 3.8 büyüme olacağı tahmin edilmektedir.

Cari fiyatlarıyla; 2010 yılında 5,614.1 milyon TL olarak gerçekleşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın, 2011 yılında 6,322.0 milyon TL,  2012 yılında 7,018.9 milyon TL ve 2013 yılında ise 7,618.6 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014-2016 Program döneminde ise Cari fiyatlarıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın; 2014 yılında 8,429.8 milyon TL, 2015 yılında 9,086.4 milyon TL ve 2016 yılında ise 9,771.1 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

E-DEVLETTE ÖNEMLİ MESAFE KAYDEDİLDİ

Üretime yönelik bir ekonomi oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla; alt yapı, haberleşme, içme ve sulama suyu projeleri ile reformların yapılması yönünde adımlar atılarak elektronik devlet çalışmalarında oldukça mesafe alındığını belirten Mungan, e-Devlet bünyesinde e-Maliye kapsamındaki dairelerde otomasyona geçiş çalışmalarının ilk basamağı kapsamında otomasyon projesinin ihale aşamasına getirildiğini kaydetti.

VERGİ DAİRESİ YENİ BİNASINA TAŞINACAK

Maliye Bakanı Mungan şöyle devam etti:

“Diğer yandan, Lefkoşa’da Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi bina inşaatları tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile bütünlüklü bir proje anlayışı ile yapılandırılan Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi binalarında çağımızın gereklerine cevap verebilecek şekilde 2014 yılı başından itibaren halkımıza hizmet sunmaya başlanacaktır.”

İÇ BORÇLAR İÇİN 150 MİLYON TL EK ÖDENEK

KKTC Devlet iç borçlarının faiz ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla 150 milyon TL ödenek öngörüldüğünü söyleyen Maliye Bakanı Mungan, devlette çalışan personelle ilgili devletin bir işveren sıfatı ile ödediği Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderleri için öngörülen 41.4 milyon TL’den ayrı olarak, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Üçüncü Ayak Devlet primleri için 145 milyon TL, yine sosyal sigortalara özel uygulamalar ile ilgili yapılan ödeme için 70 milyon TL ödenek öngörüldüğünü belirtti.”

SOSYAL SİGORTALARA AKTARILACAK TOPLAM ÖDENEK 326,4 MİLYON TL

Mungan şöyle devam etti:

“Ayrıca, Sosyal Sigortaların içinde bulunduğu gelir gider dengesizliğini gidermek üzere 2012 yılı bütçesinde yer alan 62 milyon TL katkı, 2013 yılında 65 milyon olarak yer almış ve 2014 yılı bütçesinde de 70 milyon TL olarak öngörülmüştür. Böylece, Devlet Bütçesinden 2014 yılında Sosyal Sigortalara aktarılacak toplam ödenek 326.4 milyon TL olarak yer almıştır.

Kesin Hesap Yasa Tasarısı görüşülecek olan 2012 yılı bütçesinde, bütçe giderleri 2,964.3 milyon TL, bütçe gelirleri 3,140.5 milyon TL olarak gerçekleşirken, bütçe dengesi 176.2 milyon TL fazla olarak ortaya çıkmıştır.

Sözkonusu bütçe fazlası, Ercan Devlet Hava Limanı'nın özelleştirilmesinden elde edilen 236,7 milyon TL gelirle sağlanmış olup, özelleştirme geliri hariç tutulduğunda 60,5 milyon TL bütçe açığının söz konusu olduğu görülmektedir.”

2013 YILI BÜTÇESİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

Mungan, 2013 Yılı Bütçesi yılsonu gerçekleşme tahminiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“2013 yılsonu itibarıyla;

Bütçe Giderlerinin  3 milyar 211.6 milyon TL,

Bütçe Gelirlerinin  3 milyar 109.8 milyon TL,

Bütçe Açığının             101.8 milyon TL,

olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”

2013 yılı bütçe öngörüsünde 290.3 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığının yıl sonunda 101.8 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Mungan, “2013 yılında yaşanan seçimlerin de etkisiyle bütçe disiplinin dışına çıkılan sapmalar olmasına rağmen, faiz ödemelerinin sınırlı seviyede tutulması ve yılın ikinci yarısında alınan önlemlerle yılsonu açığının yükselmesinin önüne geçilmiştir” dedi.

Mungan, bu tahminler doğrultusunda 2013 yılı başlangıç bütçesine göre; bütçe giderlerinin yüzde 7.22,  bütçe gelirleri ise yüzde 1.39 oranında azaldığını; böylece 290.3 milyon TL olarak öngörülen 2013 yılı bütçe açığı yüzde 185.26 azalma ile 101.8 milyon olarak ortaya çıktığını kaydetti.

2014 MALİ YILI BÜTÇESİ

Mungan, konuşmasının devamında, 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile; sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasının amaçlandığını söyledi.

“Hedefimize ulaşabilmek için kamu harcamalarında verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve israf önleyici tedbirlerin alınacağı esası kabul edilmiş ve kaynak dağılımında etkinlik artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterilmiştir” diyen Mungan, 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nda 3 milyar 774 Milyon 945 Bin Türk Lirası olarak onaylanmıştır. Bu bütçe büyüklüğünün dağılımı şöyledir:

Personel Harcamaları      1,229.9 milyon TL

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri       61.1 milyon TL

Mal ve Hizmet Alımı         272.4 milyon TL

Faiz Giderleri                                                                150.0 milyon TL

Cari Transferler       1,581.7 milyon TL

Sermaye Giderleri                                                         187.5 milyon TL

Sermaye Transferleri                                                    81.2 milyon TL

Borç Verme                                                                 16.0 milyon TL

Yedek Ödenekler                                                        195.1 milyon TL’dır

Toplam Bütçe Büyüklüğü içinde oransal paylar ise şöyledir:

Personel Giderleri                               yüzde 32.58

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi                       yüzde 1.62

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri                               yüzde 7.22

Faiz Giderleri                                                                               yüzde 3.97

Bütçe Cari Transferleri         yüzde 41.90

Sermaye Giderleri               yüzde  4.97

Sermaye Transferleri           yüzde  2.15

Borç Verme                       yüzde 0.42

Yedek Ödenekler               yüzde 5.17

Bütçenin Finansmanına bakacak olursak;

2014 Mali Yılı Bütçe Gelirleri 3 milyar 418 milyon 707 bin TL olarak öngörülmüştür.

Mahalli Gelirler,       1,876.0 milyon TL

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri,          472.9 milyon TL

Diğer Fon Gelirleri,               49.4 milyon TL

Döner Sermaye Gelirleri,                    5.4 milyon TL

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları,                                         565.0 milyon TL

(Yatırımlar 188 milyon TL, Savunma 237 milyon TL, Reel Sektör 140 milyon TL)

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri,       450.0 milyon TL”

AÇIK İÇ KAYNAKLARLA KARŞILANACAK  

Bütçenin giderleri ile Finansmanı arasındaki 356.2 milyon TL’lik açığın iç kaynaklar ile karşılanacağını dile getiren Mungan, 150 milyon TL faiz ödemesinin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası uyarınca yapılabilecek borçlanma oranında kullanılmasının ve doğacak açığın yıl içerisinde gelir artışı ve/veya tasarruf ile karşılanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Mungan gelirlerin bütçe hacmine göre oranıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Mahalli Gelirler       yüzde 54.88

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri      yüzde 13.83

Diğer Fon Gelirleri       yüzde 1.44

Döner Sermaye Gelirleri       yüzde 0.16

T.C. Yardımları       yüzde 16.53

T.C. Kredileri        yüzde 13.16

İç Kaynaklar         yüzde 9.44

Buna göre Bütçe Yasa Tasarısında öngörülen gelirlerin yüzde 26.89 ’u TC Yardım ve Kredilerinden oluşmaktadır. Bu oran 2009 yılı bütçe yasasında yüzde 23,49, 2010 yılında yüzde 33,80, 2011 yılında yüzde 27.94, 2012 yılında yüzde 25.05 ve 2013 yılında ise yüzde 27.35 düzeyinde yer almıştır.”

Maliye Bakanı Mungan, gelirlerin artırılmasına bağlı olarak hedeflerin tutturulması sonucu, ülkenin ihtiyacı olan projelerin hızla hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek, bu bağlamda, reel sektör ile yatırımlara hız kazandırılarak, üretimi ve buna bağlı olarak istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİMİN, İKİNCİ BÜYÜK PAY ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİĞİN

Bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını söyleyen Mungan, 2014 yılında eğitime ayrılan kaynağın yüzde 12.11 oranında artırılarak 515.6 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Mungan bu rakamın, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 13.66’sına tekabül ettiğini kaydetti.

Bütçeden ikinci büyük payın çalışma ve sosyal güvenliğe ayrıldığını söyleyen Mungan, 2014 yılında çalışma ve sosyal güvenliğe ayrılan kaynağın yüzde 7.11 oranında artarak 423 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

Bu rakamın, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 11.2’ sine tekabül ettiğini ifade eden Mungan, “30 binin üzerinde Sosyal Sigortalar ile 9 bin civarında muhtaç yoksullar, malüller, malül gaziler, şehit aileleri, şehit ebeveynleri, özürlüler ve benzeri diğer ödemeler olmak üzere yapılan transferler için 396.3 milyon TL ödenek ayrılmıştır” dedi.

SAĞLIĞA 250 MİLYON TL

Bütçeden üçüncü büyük payın sağlığa ayrıldığını dile getiren Mungan, 2014 yılında sağlığa ayrılan  kaynağın yüzde 12.70 oranında artışla 250.7 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi. Mungan bu rakamın, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 6.6’sına karşılık geldiğini belirtti.

“2014 Yılı Mali Bütçesiyle reel kesimi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Mungan, bu amaçla esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, teşvik ödemeleri ve yüksek öğretime katkı için ayırdığımız kaynağın yüzde 133.3 oranında artışla 140 milyon TL’ye yükseltildiğini dile getirdi.

Maliye Bakanı Mungan şöyle devam etti:

“Altyapı çalışmalarına, reel sektörün kalkınma ve istikrarına yönelik giderlerin karşılanmasına, kamu kaynaklarıyla da desteklenerek rekabet gücünün artırılmasına olanak sağlamak üzere 60 milyon TL olan bütçe ödeneği 2014 Mali Yılı Bütçesinde yüzde133.3 artırılarak 140 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Reel sektör kaynak dağılımı; Turizm Sektörüne 41.8 milyon TL, Yüksek Öğretim Sektörüne 64.7 milyon TL, Tarım Sektörüne 10.2 milyon TL, Sanayi ve Ticaret sektörüne 13.5 milyon TL ile Diğer Sektörlere 9.8 milyon TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılında reel sektör dahil tarımsal destek ödemelerine ayrılan kaynak artırılmıştır. 2013 yılında toplam 117.5 milyon TL olan başlangıç ödeneğini 2014 yılında 140.2 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Tarım ve Enerji sektörüne ayrılan toplam tutarı ise yüzde 36.41 artırıyoruz. 2013 yılı ödeneği 158.4 milyon TL iken 2014 yılında 216 milyon TL ödenek öngörüyoruz.

2014 Mali Yılı Bütçesi kapsamındaki kurumların yatırım ödeneklerini 2013 başlangıç ödeneğine göre yaklaşık yüzde 22.44 artırarak 396.9 milyon TL’ye çıkarıyoruz.”

Ödemeler dengesinde milyar doları aşan ithalata karşın sınırlı düzeyde kalan ihracat rakamları nedeniyle oluşan dış ticaret dengesi açığının turizm ve eğitim hizmet dışsatımı ile görünmeyen işlemler ve sermaye hareketleri ile azaltılabileceğine işaret eden Mungan, bütçede mali disiplinin sağlanması yönünde gösterdikleri çabaların daha da ileriye götürülmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Mungan, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve KKTC’ye etkilerinin dikkate alınarak, bütçe imkanları içerisinde halen kamuda çalışanların ve emeklilerin enflasyon nedeniyle gelirlerinde yaşayacakları kayıpların karşılanması konusunun da bütçede yerini aldığını söyledi.

TEŞVİK UYGULAMALARI SÜRECEK

2014 Mali Yılı Bütçesi ile sürdürülebilir bir kamu finansman dengesini kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak; ekonomide sürdürülebilir kalkınma sürecini sağlamak ve buna paralel olarak üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Mungan, ekonomik düzen içinde, özel sektörün gelişmesi ve özel yatırımların istihdam yaratıcı etkisini arttırmak için gerekli teşvik uygulamalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Mungan, reel sektörü desteklemek amacıyla çeşitli sektörler ile küçük esnaf ve sanatkar ile çiftçi ve hayvancılara bankalar aracılığı ile sıfır ve düşük faizli kredilendirme imkanları sunulacağını belirtti.

“Devletin yaptığı harcamaların temel kaynağı vergilerdir ve vergi önemli bir maliye politikası aracıdır” diyen Mungan, hükümetin mevcut vergi sistemini daha çağdaş daha bilimsel ve daha adil bir yapıya kavuşturmayı, yatırımları ve istihdamı destekleyerek sürdürülebilir, ekonomik büyümeye katkı sağlayan uygulanabilir bir vergi sistemini oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

VERGİ YASALARI YENİDEN DÜZENLENECEK

İyi bir vergi sisteminin en önemli özelliğinin kuvvetli, etkin bir vergi idaresi olduğuna işaret eden Mungan bu nedenle mükellefleri de yakından ilgilendiren başta Vergi Usul Yasası olmak üzere tüm vergi yasalarının etkinlik, basitlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda ticari hayattaki gelişmelere de uygun şekilde yeniden düzenleneceğini söyledi.

Mükelleflerin vergi yükünü azaltmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla reel sektörü desteklemek, küçük esnaf ve sanatkarlar ile çiftçi ve hayvancılara yönelik yurtdışından sağlanan bağış ve yardımlarla finanse edilen projelerle ilgili anlaşmaları pul vergisinden istisna tuttuklarını anlatan Mungan, vergi mükelleflerine daha etkin hizmetler sunabilmek amacıyla personel eğitimi üzerinde titizlikle durduklarını söyledi.

Mungan, Gelir ve Vergi Dairesi’nin de mükelleflere daha hızlı daha çağdaş ve daha güvenilir hizmet sunabilmesi için 2014 yılı başından itibaren yeni binasına taşınacağını belirtti.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANILACAK

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili alt yapı çalışmaları ve personelin eğitimi hususunda gerekli tüm adımların atıldığını söyleyen Mungan, pos cihazının yazarkasa işlemi gördüğü bu sistemde mükelleflere işlem kolaylığı getirileceğini ve mali açıdan daha hızlı ve kolay takip sağlanacağını ifade etti.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE EDİLECEK

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edileceğini kaydeden Mungan, vergi denetiminde etkinlik ve mükelleflerin vergi bilincini geliştirme konuları üzerinden durulacağını belirtti.

Maliye Bakanı Mungan, etkin ve güçlü vergi denetimi için personelin eğitimine hızla devam etmeyi, teknolojik alt yapıyı süratle geliştirmeyi ve vergi denetimlerini artırmayı; vergi bilincini geliştirmek amacıyla mükelleflere rehber ve broşür dağıtmayı planlıklarını sözlerine ekledi.

Mungan şöyle devam etti:

“İş hacmi daralan mükelleflerin durumlarını değerlendirebilecek şikayetlerini dinleyebilecek ve daha uygun vergilendirmeye tabi tutulmalarını sağlayacak vergi takdir ve itiraz komisyonları kurmayı planlıyoruz.

Gelir ve Vergi Dairesinin yeniden yapılandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Teknolojik yeniliklerle mükelleflerini daha iyi tanıyan ve hizmet sunan ve aynı zamanda ödevlerini yerine getirmeyen mükellefi de daha yakından izleyen ve yaptırım uygulayan bir vergi politikası hedeflenmektedir.

Vergi sisteminin daha basit, daha sade ve daha uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Vergi sistemini tüm mükelleflerine aynı ölçüde yaklaşan özellikle yatırımcılar için öngörülebilirliği artıran bir yapıya kavuşturmayı hedeflemekteyiz.”

11 Kasım’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen “İyi İdare Yasası” kapsamında kişilerin Bakanlık başvuruları anlık ve başvuruyu alan kişinin de belirtildiği şekilde belge verilerek kayıt altına alındığına işaret eden Mungan, hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde özellikle RHA’ların kullanımı, temsil ve akaryakıt vb. harcamalarda en üst düzeyde tasarruf ilkelerine riayet edildiğini belirtti.

Diğer Haberler
 • TKP Yeni Güçler destek vereceği adayları açıkladı14 Haziran 2018 Perşembe 19:14
 • Değirmenlik’te iş kazası: Kamyondan düştü!14 Haziran 2018 Perşembe 12:23
 • Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı14 Haziran 2018 Perşembe 12:12
 • Bayramda hava nasıl olacak?14 Haziran 2018 Perşembe 12:05
 • Aziz Kaya sözünü tutmadı!14 Haziran 2018 Perşembe 10:55
 • Güngördü, UBP Girne Aday Tanıtım Şöleni’ne katıldı13 Haziran 2018 Çarşamba 19:11
 • Arter: “Kazanan yine Gazimağusa olacak”13 Haziran 2018 Çarşamba 18:54
 • CAS çalışanlarına güzel haber13 Haziran 2018 Çarşamba 17:35
 • Bilge Lord'un hayati tehlikesi var!13 Haziran 2018 Çarşamba 16:46
 • Polis alımı için münhal açılıyor13 Haziran 2018 Çarşamba 16:40
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2018 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 05488904615