• BIST 1.445
  • Altın 489,377
  • Dolar 8,2968
  • Euro 10,0898
  • Lefkoşa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • İskele 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • Lefke 25 °C

Baz istasyonlarının denetlenmesi hızlandırılıyor

(T.A.K.-Özgül Gürkut MUTLUYAKALI): “Elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonuyla” geçen yıl yürürlüğe giren “Elektronik...
Baz istasyonlarının denetlenmesi hızlandırılıyor

(T.A.K.-Özgül Gürkut MUTLUYAKALI): “Elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonuyla” geçen yıl yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Yasası” altında oluşturulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, önümüzdeki dönem hedefleri arasına vatandaşları çok yakından ilgilendiren konuları aldı.

“Baz istasyonlarının denetlemesinin hızlandırılması; tüketicilere yönelik araştırma yapılarak ihtiyaç, sorun ve beklentilerinin belirlenmesi ve buna uygun adımların atılması, sektörde düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması için yeni ölçüm cihazı ve donanımların alınması, kayıt dışı cep telefonlarının ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi altyapı tedarikinin tamamlanarak uygulamanın başlatılması” kurumun hedefleri olarak açıklandı.

Kurum ayrıca, radyo ve televizyonlar için “Milli Frekans Planı” üzerinde de çalışıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, piyasada çok sayıda sahte, standartlara uymayan cep telefonu tespit edildiğini belirterek, vatandaşlara, cep telefonu alırken ambalajlı, garanti belgeli, kullanım kılavuzlu, orijinal ürünleri tercih etmesi; nereden getirildiği belli olmayan telefonları almamaları çağrısı yaptı.

TAK muhabirine kurum çalışmaları hakkında bilgi veren ve soruları yanıtlayan Bürüncük, 1 Eylül itibarıyla cep telefonu abonelerinden ayda 95 kuruş telsiz kullanım ücreti tahsiline de başlandığını açıkladı.

Meclis’te geçen yıl oybirliğiyle kabul edilen 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yasayla belirlenen kurallar uyarınca mali ve idari özerkliğe sahip, işlevlerinde bağımsız bir tüzel kişi olduğunu anlatan Bürüncük, Yasa’nın da AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan ve yürürlüğe giren ilk yasa özelliğini de taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 4 aydır Kurum’un başkanlığını yürüten Kadri Bürüncük, Kurum’un görev ve yetkilerini şöyle sıraladı:

“Elektronik haberleşme sektörünün düzenleme ve denetlenmesi; elektronik haberleşme şebekesi işletme ve/veya elektronik haberleşme hizmeti sağlama başvurularını alma, inceleme ve yetkilendirilmesi; düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi ve korunması; tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması amacıyla düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesi; ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi.”

Bürüncük, Elektronik Haberleşme Yasası’nın 63. maddesiyle telsiz kullanım ücretlerine ilişkin çerçevenin düzenlendiğini ve 20 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mobil Terminal Telsiz Ücretlerine Dair Tüzük’ ile mobil terminal telsiz cihazlarından alınacak telsiz kullanım ücretlerinin belirlendiğini anlattı. Kadri Bürüncük, gerekli çalışmaları yaparak “Mobil Terminal Telsiz Ücretleri Uygulama Kuralları”nı onaylanarak yürürlüğe girmesine ve uygulanmasına karar verdiklerini kaydetti.

İlgili tüzükte, “son üç ay içerisinde bir dış arama yapmış veya bir çağrı almış veya bir SMS göndermiş veya veri (data) hizmeti kimlik doğrulaması yapmış abonelerin ‘aktif’ abone olarak tanımlandığını” ifade eden Bürüncük, şöyle devam etti:

CEP TELEFONU ABONELERİNDEN AYDA 95 KURUŞ TAHSİLİNE BAŞLANDI

“Bu kapsamda, 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle aktif GSM abonelerinden aylık 95 kuruş telsiz kullanım ücreti tahsil edilmesi uygulamasının başlayacağı 30 Ağustos 2013 tarihinde basın bildirisi yoluyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca yapılan açıklamada tüzük ile belirtilen telsiz ücretlerinin haberleşme sağlayıcılar eliyle tahsil edilecek olup; tahsilat ön ödemeli hat abonelerinde 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle mevcut kontörlerden telsiz ücreti bedeli karşılığı kontörün düşülmesi suretiyle, faturalı hat abonelerinde ise 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle gönderilecek faturalara telsiz ücretinin eklenmesi suretiyle gerçekleştirileceği de belirtilmişti.

Kurul, yasanın 63 (3) (A) maddesinin verdiği yetki doğrultusunda, yeni geliştirilen teknolojilerin desteklenmesi ve bilgi toplumuna dönüşüm süreçlerindeki doğrudan etkileri sebebiyle, aksi yönde karar alınıncaya kadar, POS, araç takip, mobil internet, data, telemetri, el terminali uygulamalarına tahsis edilmiş mobil terminal telsiz cihazlarından ücret alınmamasına karar verilmiştir. Mobil Telsiz Kullanım Ücretleri Türkiye Cumhuriyeti’nde de uygulanmakta olunup, KKTC’de yıllık 11.40 TL olan ücretlendirme Türkiye Cumhuriyetinde 15.68 TL’dir.”

Bürüncük, Kurum’un mali ve idari özerkliğe sahip bir tüzel kişi olduğunu hatırlatarak, devlet bütçesiyle desteklenmeyen yapısında, görevlerini yerine getirirken yasanın 21. maddesinde belirlenen gelir kalemlerini kullanarak işlev yaptığını belirtti.

BAZ İSTASYONLARI DENETLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, önümüzdeki dönemdeki hedeflere değinirken, Türkiye’de de eğitim alan elemanlarıyla, ülkedeki bütün baz istasyonlarını kayıt altına alarak denetlemelere başladıklarını söyledi. Bir yandan da halktan gelen taleplere yanıt verdiklerini, ölçümler yaptıklarını kaydeden Bürüncük, bu çerçevede Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’yla da görüştüklerini ve onlara sunum yaparak bilgi verdiklerini anlattı.

Bürüncük, AB standartlarına göre elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yaptıklarını, ancak vatandaşların “baz istasyonları bizi hasta ediyor, kansere neden oluyor” kaygısına karşı “hayır etmez” deme yetkileri olmadığını; sadece baz istasyonlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerinde çalışmasını denetlediklerini söyledi.

“STANDARTLARIN ÜZERİNDE ELEKTROMANYETİK ALANA RASTLANMADI”

Şimdiye kadarki ölçümlerde standartların üzerinde elektromanyetik alan şiddeti saptamadıklarını kaydeden Kadri Bürüncük, kullandıkları cihazların da standartlara uygun olduğunu vurguladı.

Şikayet dilekçesi veren kişileri, ölçüm sırasına yanlarında bulunmaları için haberdar ettiklerini ve birçok kişinin de geldiğini anlatan Kadri Bürüncük, birçok elektronik cihazın, elektrik hatlarının da elektro manyetik alan şiddeti oluşturduğunu, o yüzden sadece baz istasyonlarını değil, ortamı ölçtüklerini kaydetti.

Daha çok ölçüm cihazı ve daha çok ekip hedeflediklerini ifade eden Bürüncük, standartlara önem verdiklerini belirtti.

KAÇAK TELEFONLARA ÇARE: “MERKEZİ MOBİL CİHAZ KAYIT SİSTEMİ”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, gündemde en sıcak konulardan biri olan kayıtsız cep telefonları konusundaki soru üzerine, polisin gümrüklerde birçok kaçak telefon tespit ettiğini anlattı. Gümrük yoluyla gelenlerin teknik uygunluğunu Kurum’un denetlediğini; kayıt dışı gelen cep telefonlarının teknik açıdan da uygun olmadığını ifade eden Bürüncük, bu sorunları önlemenin yolunun “Merkezi Mobil Cihaz Kayıt Sistemi”nin uygulanması olduğunu vurguladı.

Böylelikle tüm cihazların kontrol edilerek sisteme kayıtlı olacağını; kaçak, kayıtsız olanların ise sistemde çalışamayacağını anlatan Bürüncük, Türkiye’de halen uygulanan sistemin KKTC’de de yaşama geçirilmesi için girişim başlattıklarını; kapsamlı bir çalışma gerektiğini; bu yolla cep telefonu yoluyla tacizlerin de önleneceğini söyledi.

Kadri Bürüncük, piyasada çok fazla, standartlara uymayan, sahte telefonlar dolaştığına işaret ederek cep telefonu alacak vatandaşlara “ambalajlı, garanti belgeli, izin belgeli, orijinal, kullanım kılavuzu olan cihazları” tercih etmeleri, paralarını boşa harcamamaları çağrısı yaptı.

TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN ANKET

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Kurum’un görevleri arasında tüketici hak ve menfaatlerini korumanın da bulunduğunu, bu amaçla tüketicilere yönelik bir anket hazırladıklarını, çıkacak sonuçlara göre denetleme ve mevzuat çalışmalarında bu sonuçlara yer vereceklerini açıkladı.

MİLLİ FREKANS PLANI

Bürüncük, bir başka çalışmalarının radyo ve televizyonlar için frekans planlama olduğunu; bu konudaki çalışmayı tamamlayınca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunacaklarını; planın Bakanlar Kurulu’nca da onaylanmasının ardından tahsislerin bu plana uygun yapılacağını söyledi.

AB standartlarını dikkate aldıklarını ve şu anda bazı tahsislerin uygun olmadığını gördüklerini kaydeden Kadri Bürüncük, makul süreler vererek düzenlemelere uyulmasının isteneceğini bildirdi.

Kadri Bürüncük, önümüzdeki günlerde radyo-TV yayıncılarıyla ortak bir toplantıda bir araya gelmeyi planladıklarını ifade ederek, Yayın Yüksek Kurulu’nun da plana uygun olarak yayıncılık frekanslarını lisanslı yayıncılara dağıtacağını anlattı.

ENTERFERANS SORUNU

Bürüncük, Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki teknik komitelerden birinin de Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki radyo-TV yayınlarındaki enterferelerle (parazit) ilgili olduğunu; iki tarafta da ölçümler yapıldığını ve karşılıklı paylaşıldığını bildirdi.

Ölçümler sonucu bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını; filtrelemeler gerektiğinin tespit edildiğini kaydeden Kadri Bürüncük, bazı TV’lerin uygun filtrelemeleri yaptığını; iki kesim arasındaki enterfereler konusuna ise çok güzel tespitler yapılıp öneriler geliştirildiğini ancak uygulamalara henüz geçilmediğini belirtti.

Elektronik Haberleşme Yasası altında geçen yıl oluşturulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu’nda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu’nca atanan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir üye yanında, Cumhuriyet Meclisi’ndeki partilerin seçtiği 2 üye, Cumhurbaşkanı’nın önerdiği bir üye ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ortaklaşa belirlediği bir üye 5 yıllık süre için görev yapıyor.

Doç. Dr. Kadri Bürüncük’ün başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nda Sait Erkmen (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ademgil, Yrd. Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu ve Vehbi Aktün üye olarak yer alıyor.

Yasasına göre 35 sözleşmeli personel öngörülen Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda halen 7 personel bulunuyor.

Diğer Haberler
SPOR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2020 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 876 99 76