Lorazepam online pharmacy uk
Ambien buy paypal
Generic Ativan forum
Generic Ativan online
Alprazolam online no prescription
Street prices for Xanax 1mg
Cheap Soma online no prescription
Valium 10mg australia
Cheap Ativan with no prescription
Buy Soma canada
Buy Ativan cod
Valium online mastercard
Ambien 2mg
Lorazepam rx7
Buy Adipex usa
Cheap Tramadol pills online
Generic Soma pain
Generic for Ambien 10 mg
Cheap Soma online canada
Snort 5mg Ambien
Ambien online india
Buy Provigil uk online
Buy Ambien online uk
Modafinil online cheap
Buy Ativan india
Ambien pills buy
Buy Tramadol online no prescription
Purchase Zolpidem online
Buy Soma hawaii
Valium tablets 2mg
Generic Soma 250
Ambien order no prescription
Lorazepam with tylenol 3
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan in australia
Lorazepam online
Tramadol online doctors approval
Generic Xanax 2090
Purchase Ultram Tramadol
Generic Klonopin pharmacy
Ativan online
Order Ambien no prescription
Buy Lorazepam
Generic Phentermine forums
Ambien pill identification generic
Cheap Tramadol legit
Generic Ultram er strengths
Diazepam with asthma
Buy Zolpidem 5mg
Lorazepam withdrawal
Cheap Lorazepam
Buy Provigil modalert
Buy Lorazepam drug
Where can i purchase Ambien
Phentermine prescription colorado
Xanax 3mg pills
Buy Zolpidem tartrate tablets
Lorazepam with vicodin
Clonazepam sale
Ambien vs Zolpidem generic
Valium xanax online pharmacy
Generic Zolpidem tartrate
Lorazepam with paroxetine
Valium and seizure disorder
Modafinil online no prescription uk
Prescription Phentermine 37.5 mg
Buy Ativan in canada
Purchase Ambien uk
Cheap Xanax fedex
Order Lorazepam no prescription
Cheap Clonazepam with no prescription
Soma online cod
Generic diazepam buy online
Soma prescription order
Lorazepam with epilepsy
Ativan usa
Dosages for Ambien 20 mg
Ambien picture 10 mg
Is Ambien cr available in generic
Generic Ativan no prescription
Valium 10mg order
Valium 1mg ml
Ambien dosages 15mg
Ambien omg
Buy Tramadol paypal
Buy Soma watches
10mg valium vs 2mg Xanax
Clonazepam with breastfeeding
Purchase Ambien without a prescription
Dosages for Ambien 20 mg
Purchase Zolpidem 10mg
Buy Ativan drug
Ambien online best price
Buy Ativan from mexico
Ambien generic
Buy Ativan 2mg
Clonazepam prescription help
Buy Clonazepam philippines
Buy Ultram europe
Generic Lorazepam 1mg
Generic Zolpidem 516
Lorazepam online sale
Generic Ambien cr 12 5 mg
Tramadol online consultation
Buying real Xanax online
Ativan online order
Prescription Phentermine 37.5 mg
Cheap Soma from canada
Generic Ambien depression
Buy Soma watson online
Buy Ambien without rx
Order Lorazepam 1mg
Taking 50 mg of Ambien
Where to buy Klonopins
Ativan canada pharmacy
Generic Valium imprint
Buy cheap Ambien cr
Can you buy Valium in mexico
Taking 2 10mg Ambien
Valium online with prescription
Tramadol online medication
Modafinil buy reviews
Buy Lorazepam online mastercard
Buy Adipex europe
Ambien without a
Generic Ambien dry mouth
Soma prescription no prescription
Lorazepam with drinking
Lorazepam with vicodin
Valium how to buy
Ambien 10 mg effects
Buy Modafinil mumbai
Ambien Zolpidem online
Ambien 10 mg erowid
Lorazepam with effexor
Lorazepam with citalopram
Ambien cr 12.5 mg reviews
Lorazepam online forum
Cheap Clonazepam online
Buy Clonazepam pakistan
Clonazepam online medication
Purchase carisoprodol online
Order Ultrameal
Lorazepam with sertraline
Order Ultram cod overnight
Generic Zolpidem 516
Generic for Ambien cr 12.5 mg
Is 1mg of Xanax too much
Ativan prescription uk
Order Xanax online overnight
Ambien prescription singapore
Dosage for Ambien 15 mg
Cheap Tramadol cod delivery
Buy Ativan online
Generic Ambien images
Buy Tramadol 25mg
Order Tramadol free shipping
Valium 10 mg compared to Xanax
Order Phentermine drug
Buy Lorazepam doctor
Tramadol uk 2010
Ativan online sales
Ultram rx online
Ambien generic safe
Buy Ultram fast
Canada Provigil drugs
Buy Alprazolam in the uk
Ambien prescription alcohol
Buy cheap Phentermine online
Ativan online visa
Ambien its generic equivalent
Where can i purchase Ambien
Generic Ambien medications
Buy Lorazepam online cheap
Valium buying online is it legal
Modafinil order eu
Cheap Adipex soma
Phentermine online no rx
Ambien psychotic disorder
Cheap Phentermine caps
Tramadol prescription legal
Buy real Modafinil
Ativan online rx
Lorazepam with lexapro
Lorazepam online with no prescription
Ambien generic imprint
Buy Phentermine retail
Ambien prescription used
Lorazepam online for sale
What mgs does Ambien come in
Valium can buy
Can i take 20mg of Ambien
Ambien doses in mg
Side effects Provigil canada
Alprazolam sale pakistan
Buy Clonazepam usa
Ambien generic with no prescription
Generic Lorazepam
Where to buy Ambien online with no prescription
Overdose on Ambien mg
Generic Ambien vs Ambien cr
Buy Xanax next day delivery
Ambien cr purchase
Pill identifier Ambien generic
Lorazepam with norco
Buy Modafinil uk online
Buy diazepam 10mg no prescription uk
Valium prescription for anxiety
Generic Ambien pills
Lorazepam with
Ambien prescription cost
Lorazepam with 57
Lorazepam prescription program
Generic Ativan forum
Order real Phentermine online
How many 10mg Ambien to get high
Valium high 10 mg
Xanax adjustment disorder
Adipex with no physician
Buy Adipex retard malaysia
Valium online canada no prescription
Xanax prescription
Cheap Soma online no prescription
Buy Valium yahoo
Buy Modafinil online forum
Cheap Ativan online
Cheap Ativan article
Ambien sleep 10 mg
Soma usa online pharmacy
Buy Ambien online cheap
Order Ambien cod
Generic Lorazepam manufacturers
Cheap Ambien generic
Buy Phentermine using paypal
Cheap Tramadol 180
Tramadol online secure
Order Soma without
Clonazepam with beta blockers
Order Tramadol medication online
Generic Lorazepam gg 92
Buy Valium hong kong
Lorazepam with valium
Ambien obsessive compulsive disorder
Lorazepam with hydrocodone
Tramadol online no perscription
Cheap Modafinil online
Lorazepam rx online
Generic Klonopin cost
Generic Ambien cr 12 5 mg
Buy Ativan 2mg online
Order Ultram international
Diazepam online side effects
Side effects from Ambien 10mg
Ativan prescription narcotic
Lorazepam with vyvanse
Valium without prescriptions

logo

reklam
12 Eylül 2013, 23:12
Share

Eroğlu’ndan milletvekillerine resepsiyon

Eroğlu’ndan milletvekillerine resepsiyon

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 18. Dönem milletvekillerine verdiği resepsiyonda basına açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’in, Maraş konusunu Ankara’ya taşımasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in muhatabının kendisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Anastasiadis’in  bir önerisi varsa müzakere masasına önerisini getirir tartışırız. Burada muhatabı yokmuş gibi davranış içine girmek, Downer’i posta memuru gibi kullanması ve Downer’in de bunu kabul etmesi doğrusu beni üzmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 18. Dönem milletvekillerine verdiği resepsiyonda basına açıklamalarda bulundu.

Eroğlu basına verdiği demeçte, Maraş konusunda Anavatan Türkiye hükümetiyle ortak bir görüş içinde olduklarını vurgulayarak, bu görüşün dışında bir hareket tarzının, bugüne kadar olmadığını, bundan sonra da olacağını düşünmediğini kaydetti.

Resepsiyon Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ve eşi Meral Eroğlu’nun konukları karşılamasıyla başladı. Resepsiyona, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönemde görev alan milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı olarak ilk defa, son seçimlerde parlamentoda görev alan milletvekillerini, sosyal içerikli bir etkinlikle bir araya  topladığını kaydetti.
KKTC’de 1975 yılından itibaren çok partili parlamenter sistemin hakim olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, partiler arasında artık olgunluk devresinin geldiğini söyledi.

“MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA SAMİMİ DİYALOG…”

“Artık diyaloğun, bir araya gelip muhabbet etmenin, çeşitli konuları tartışmanın zamanı gelmiş ve geçmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, milletvekilleri arasında, meclis çatısı altında olduğu gibi dışarda da samimi bir diyalog başlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediğini kaydetti.

Mecliste Anayasa başta olmak üzere bir çok yasanın beklediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, değişim ve gelişimden, yasalardan bahsedildiğini, bunların ancak meclis çatısı altında dayanışma ve samimi diyalogla gerçekleşebileceğini vurguladı.

HÜKÜMET VE MUHALEFET EDEN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE DİYALOG İÇİNDE OLMAK GEREK…

Milletvekillerinden ve hükümetten koparak Cumhurbaşkanlığı makamında oturmayı doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, gerek hükümet edenler, gerekse muhalefet eden siyasi parti temsilcileriyle diyalog içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmelerin başlayacağı bir zamanda, cumhurbaşkanına düşen görevler olduğu gibi siyasilere düşen görevler de olduğunu vurguladı.

Eroğlu şöyle devam etti:

“Kıbrıs davası hepimizin davasıdır. Müzakereleri sürdürmek cumhurbaşkanının görevidir, ama cumhurbaşkanı yalnız değildir. Meclisin özellikle ortaya çıkacak anlaşma metinlerin de benimseyeceği dikkate alınırsa, mecliste olan siyasi partilerle benim samimi diyalog içinde olmam, ortaya çıkacak görüşleri paylaşmam doğaldır” dedi.

BÜTÜN GÖRÜŞME TUTANAKLARINI MECLİSE DAĞITIYORUM

Kendisinin milletvekillerinden saklayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kendisinin sadece Kıbrıs konusunda değil, yaptığı bütün görüşme tutanaklarını meclise dağıttığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünden birinin “Cumhurbaşkanı görüşme notlarını göndermiyor” diye bir sitemde bulunduğunu ifade eden

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Herhalde takip edemedi. Çünkü ben bütün görüşmeleri eşli dağıtım adı altında meclise gönderiyorum. Bu benim görevimdir” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ”

Kıbrıs sorunun birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde çözülebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerini iktidarda olan siyasi partilerle değil, muhalefetteki siyasi partilerle de görüşüp, görüş alacağını vurguladı.

KIBRIS KONUSU

Cumhurbaşkanı Eroğlu, geçmişte olduğu gibi, yeni dönemde de başta hükümet olmak üzere, iktidar muhalefet, bütün siyasi parti temsilcileriyle diyaloğunu sürdüreceğini belirtti.

Görüşmelerin kritik bir aşamaya girdiğini hissettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, “dış müdahalelerden bahsedilmeye başlanmıştır”  dedi.

Dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’e görüştüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Downer’in Maraş’la ilgili konuyu Ankara’ya taşımasına şiddetle karşı çıktıklarını kaydetti.

“ANASTASİADİS’İN BİR ÖNERİSİ VARSA MÜZAKERE MASASINA GETİRİR, TARTIŞIRIZ”

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in muhatabının kendisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Anastasiadis’in  bir önerisi varsa müzakere masasına önerisini getirir tartışırız. Burada muhatabı yokmuş gibi davranış içine girmek, Downer’i posta memuru gibi kullanması ve Downer’in de bunu kabul etmesi doğrusu beni üzmüştür” dedi.

Anastasiadis’in bir önerisi varsa bu önerileri kendisine sunması gerektiğini, kendisinin de önerileri ekibiyle, hükümetle mecliste değerlendirerek ona göre cevabını verebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, şöyle devam etti:

“Ama benim muhatabım, müzakere masasında görmek istediğim Türkiye’dir gibi bir anlayışla hareket eden BM temsilcisine sıcak bakmak mümkün değildir. Kendisini bu konuda uyardım. Kendisi bize öneri sunmamıştır. Ama konuyu bugün Ahmet Davutoğlu’na taşıyacağını ifade etti. Biz yanlış olduğunu kendisine söyledik.”

MARAŞ KONUSUNDA TÜRKİYE’YLE ORTAK GÖRÜŞ İÇİNDEYİZ

Maraş konusunda Anavatan Türkiye hükümetiyle ortak bir görüş içinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu görüşün dışında bir hareket tarzının, bugüne kadar olmadığını, bundan sonra da olacağını düşünmediğini kaydetti.

Maraş’ın toprak konusu görüşülmeye başladığında gündeme geleceğini, toprak konusunun da en son görüşülecek konu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, toprak konusu görüşülmeye başladığında dörtlü veya beşli zirve denilen 3 garantör ve 2 tarafın katılacağı görüşmeler yapılacağını belirtti.

TOPRAK GÖRÜŞÜLECEK EN SON KONU…

Diğer konular görüşülmeden toprak konusunun görüşülmesiyle büyük bir huzursuzluk ve ekonomide bir çöküntü ortaya çıkabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, buna sebep vermemek amacıyla toprak konusunun son olarak görüşülmesine karar verildiğini vurguladı.

Downer’in Türk tarafından bir jest beklediğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının en büyük jesti Annan Plan’ına evet demekle yaptığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “onların bir jest yapması beklenirken, bizden jest beklenmesi biraz tuhaf” dedi.

 


Yorumlar

Facebook yorumu

Share
#

SENDE YORUM YAZ