Lorazepam online pharmacy uk
Ambien buy paypal
Generic Ativan forum
Generic Ativan online
Alprazolam online no prescription
Street prices for Xanax 1mg
Cheap Soma online no prescription
Valium 10mg australia
Cheap Ativan with no prescription
Buy Soma canada
Buy Ativan cod
Valium online mastercard
Ambien 2mg
Lorazepam rx7
Buy Adipex usa
Cheap Tramadol pills online
Generic Soma pain
Generic for Ambien 10 mg
Cheap Soma online canada
Snort 5mg Ambien
Ambien online india
Buy Provigil uk online
Buy Ambien online uk
Modafinil online cheap
Buy Ativan india
Ambien pills buy
Buy Tramadol online no prescription
Purchase Zolpidem online
Buy Soma hawaii
Valium tablets 2mg
Generic Soma 250
Ambien order no prescription
Lorazepam with tylenol 3
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan in australia
Lorazepam online
Tramadol online doctors approval
Generic Xanax 2090
Purchase Ultram Tramadol
Generic Klonopin pharmacy
Ativan online
Order Ambien no prescription
Buy Lorazepam
Generic Phentermine forums
Ambien pill identification generic
Cheap Tramadol legit
Generic Ultram er strengths
Diazepam with asthma
Buy Zolpidem 5mg
Lorazepam withdrawal
Cheap Lorazepam
Buy Provigil modalert
Buy Lorazepam drug
Where can i purchase Ambien
Phentermine prescription colorado
Xanax 3mg pills
Buy Zolpidem tartrate tablets
Lorazepam with vicodin
Clonazepam sale
Ambien vs Zolpidem generic
Valium xanax online pharmacy
Generic Zolpidem tartrate
Lorazepam with paroxetine
Valium and seizure disorder
Modafinil online no prescription uk
Prescription Phentermine 37.5 mg
Buy Ativan in canada
Purchase Ambien uk
Cheap Xanax fedex
Order Lorazepam no prescription
Cheap Clonazepam with no prescription
Soma online cod
Generic diazepam buy online
Soma prescription order
Lorazepam with epilepsy
Ativan usa
Dosages for Ambien 20 mg
Ambien picture 10 mg
Is Ambien cr available in generic
Generic Ativan no prescription
Valium 10mg order
Valium 1mg ml
Ambien dosages 15mg
Ambien omg
Buy Tramadol paypal
Buy Soma watches
10mg valium vs 2mg Xanax
Clonazepam with breastfeeding
Purchase Ambien without a prescription
Dosages for Ambien 20 mg
Purchase Zolpidem 10mg
Buy Ativan drug
Ambien online best price
Buy Ativan from mexico
Ambien generic
Buy Ativan 2mg
Clonazepam prescription help
Buy Clonazepam philippines
Buy Ultram europe
Generic Lorazepam 1mg
Generic Zolpidem 516
Lorazepam online sale
Generic Ambien cr 12 5 mg
Tramadol online consultation
Buying real Xanax online
Ativan online order
Prescription Phentermine 37.5 mg
Cheap Soma from canada
Generic Ambien depression
Buy Soma watson online
Buy Ambien without rx
Order Lorazepam 1mg
Taking 50 mg of Ambien
Where to buy Klonopins
Ativan canada pharmacy
Generic Valium imprint
Buy cheap Ambien cr
Can you buy Valium in mexico
Taking 2 10mg Ambien
Valium online with prescription
Tramadol online medication
Modafinil buy reviews
Buy Lorazepam online mastercard
Buy Adipex europe
Ambien without a
Generic Ambien dry mouth
Soma prescription no prescription
Lorazepam with drinking
Lorazepam with vicodin
Valium how to buy
Ambien 10 mg effects
Buy Modafinil mumbai
Ambien Zolpidem online
Ambien 10 mg erowid
Lorazepam with effexor
Lorazepam with citalopram
Ambien cr 12.5 mg reviews
Lorazepam online forum
Cheap Clonazepam online
Buy Clonazepam pakistan
Clonazepam online medication
Purchase carisoprodol online
Order Ultrameal
Lorazepam with sertraline
Order Ultram cod overnight
Generic Zolpidem 516
Generic for Ambien cr 12.5 mg
Is 1mg of Xanax too much
Ativan prescription uk
Order Xanax online overnight
Ambien prescription singapore
Dosage for Ambien 15 mg
Cheap Tramadol cod delivery
Buy Ativan online
Generic Ambien images
Buy Tramadol 25mg
Order Tramadol free shipping
Valium 10 mg compared to Xanax
Order Phentermine drug
Buy Lorazepam doctor
Tramadol uk 2010
Ativan online sales
Ultram rx online
Ambien generic safe
Buy Ultram fast
Canada Provigil drugs
Buy Alprazolam in the uk
Ambien prescription alcohol
Buy cheap Phentermine online
Ativan online visa
Ambien its generic equivalent
Where can i purchase Ambien
Generic Ambien medications
Buy Lorazepam online cheap
Valium buying online is it legal
Modafinil order eu
Cheap Adipex soma
Phentermine online no rx
Ambien psychotic disorder
Cheap Phentermine caps
Tramadol prescription legal
Buy real Modafinil
Ativan online rx
Lorazepam with lexapro
Lorazepam online with no prescription
Ambien generic imprint
Buy Phentermine retail
Ambien prescription used
Lorazepam online for sale
What mgs does Ambien come in
Valium can buy
Can i take 20mg of Ambien
Ambien doses in mg
Side effects Provigil canada
Alprazolam sale pakistan
Buy Clonazepam usa
Ambien generic with no prescription
Generic Lorazepam
Where to buy Ambien online with no prescription
Overdose on Ambien mg
Generic Ambien vs Ambien cr
Buy Xanax next day delivery
Ambien cr purchase
Pill identifier Ambien generic
Lorazepam with norco
Buy Modafinil uk online
Buy diazepam 10mg no prescription uk
Valium prescription for anxiety
Generic Ambien pills
Lorazepam with
Ambien prescription cost
Lorazepam with 57
Lorazepam prescription program
Generic Ativan forum
Order real Phentermine online
How many 10mg Ambien to get high
Valium high 10 mg
Xanax adjustment disorder
Adipex with no physician
Buy Adipex retard malaysia
Valium online canada no prescription
Xanax prescription
Cheap Soma online no prescription
Buy Valium yahoo
Buy Modafinil online forum
Cheap Ativan online
Cheap Ativan article
Ambien sleep 10 mg
Soma usa online pharmacy
Buy Ambien online cheap
Order Ambien cod
Generic Lorazepam manufacturers
Cheap Ambien generic
Buy Phentermine using paypal
Cheap Tramadol 180
Tramadol online secure
Order Soma without
Clonazepam with beta blockers
Order Tramadol medication online

logo

reklam
30 Ağustos 2013, 02:14
Share

Ercan ‘T & T Airport’ mu oluyor?

Ercan ‘T & T Airport’ mu oluyor?

Kıbrıs Ada Haber 

Ercan Havalimanı’nın içerisinde ‘T & T Havalimanı İşletmeciliği’ ve ‘Bir Taşyapı iştirakidir’ ibaresi dikkat çekti. Ercan’ın iç kısmında, birçok yere asılan ibare yolcuların tepkisine neden oldu.

Ercan’a ‘TT Airport’ ibaresi yazıldığını kamuoyunun gündemine getiren KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “Yönetenler buna dur diyebilecekler mi?” diyerek, bu durumu sorgularken, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız da, “Ercan’ı kiralamış olması, meydanın resmi adını değiştirme hakkına sahip olduğu anlamına gelmez” dedi.

Taşyapı İnşaat tarafından havalimanının içerisine yazdırılan  ‘T & T Havalimanı İşletmeciliği’ ve ‘Bir Taşyapı iştirakidir’ ibaresinin; pasaport bantlarında, camların üzerindeki bantlarda, merdiven korkuluklarının cam kısımlarında ve Check in yapan yolcuları ayırmak için kullanılan bant üzerinde ve bazı duvarların üstünde tabela olarak, bulunduğu gözlendi.

Ercan’ın işletme hakları devredilen Taş yapı Şirketi’nin (Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Terminal Yapı ve Tic. Ltd. Şti.) bu uygulamasına tepki gösteren KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ile Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Kıbrıs Ada Haber’e konuştu.

Ahmet Kaptan: Yönetenler buna dur diyebilecekler mi?

“Ercan Havalimanı’nın içerisine girilsin ve ne yazıldığı görülsün. Ercan isimli Hava Alanı’nın içerisinde ‘TT Airport’ diye yazar. Yönetenler buna dur diyebilecekler mi?”

Cem Kapısız: Meydanın resmi adını değiştirme hakkına sahip değil

“Taşyapı Terminal Şirketi’nin Ercan Hava Limanı’nı kiralamış olması, meydanın ve işletmenin resmi adını değiştirme hakkına sahip olduğu anlamına gelmez. Ercan Havalimanı işletmesi her ne kadar özelleştirilmiş olsa da, Kıbrıs Türkü’nün bir değeridir. Ercan’ı peşkeş çekmeye odaklanan önceki hükümet muhtemelen bu gibi noktaları da yaptıkları sözleşmeye dâhil etmemişlerdir. Ercan’ı her işletenin, kurumsal yapısını değiştirmesi bence yanlıştır. Yeni hükümetin de bu gibi konulara ve aslında Ercan’ın özelleştirilmesi vakasına en erken bir zamanda el atması gerekir. Zaten parti programlarında da bu vardır.”

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar

Facebook yorumu

Share
#

SENDE YORUM YAZ